สำหรับลูกค้าองค์กรและผู้รับเหมาหากต้องการให้ออกใบเสนอราคาสินค้าราคาพิเศษ กรุณากรอกแบบฟอร์ม

 เอกสารที่จำเป็นสำหรับลูกค้าองค์กรที่ติดต่อครั้งแรก : โปรดแนบ ภพ.20 หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ (ถ้ามี)

การออกใบเสนอราคาสินค้าราคาพิเศษ บริษัทขอสงวนสิทธิเฉพาะการสั่งซื้อสินค้ามีมูลค่ารวมมากกว่า 5,000 บาทเท่านั้น หากเป็นการสั่งซื้อในปริมาณน้อย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ราคาตามหน้าเว็บไซต์

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB
Powered by MakeWebEasy.com