ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
รุ่งโรจน์ อิทธิกิตติกุล ED379012156TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 06, 2020 102020000001
อมรรัตน์ คงสมจิตต์ ED310280590TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 24, 2020 092020000002
ณฐมน สุภาพ OB024163808TH ไปรษณีย์ไทย Sep 21, 2020 092020000004
ทรวง คุปติวิทยากุล OB024163326TH ไปรษณีย์ไทย Sep 16, 2020 092020000003
อมิตา คุณประเสริฐกุล OB024163017TH ไปรษณีย์ไทย Sep 10, 2020 092020000001
ณฤทธิ์ กิจจาวรโชติ ED310202425TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 31, 2020 082020000005
จิรายุวัฒน์ วิริยไกรกุล ED225374168TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 25, 2020 082020000004
ณัฐพนธ์ อุดมธรรมกูล ED225333035TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 10, 2020 082020000001
ศิริวรรณการไฟฟ้า ED142764157TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 20, 2020 072020000007
นิพล แต้มคงคา ED142728130TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 16, 2020 072020000006
ศราวุธ วศินสุคนธ์ ED142726304TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 14, 2020 072020000003
วรรณนภา จ๋อยทอง RP859145112TH ไปรษณีย์ไทย Jul 10, 2020 072020000002
ธนากร วีรเมธางกูร ED060494507TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 01, 2020 062020000012
ชมพู่ ED060494498TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 01, 2020 062020000011
อนุพงศ์ คงจร ED119214473TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 26, 2020 062020000008
มณฑล ยศสมศักดิ์ RP818268704TH ไปรษณีย์ไทย Jun 08, 2020 062020000005
อนันตพงษ์ จูแย้ม OB024135342TH ไปรษณีย์ไทย Jun 02, 2020 052020000020
เอกวัสส์ พงษ์นริศร OB024146464TH ไปรษณีย์ไทย May 29, 2020 052020000019
อาทิมา วงค์บุตรศรี OB024146478TH ไปรษณีย์ไทย May 29, 2020 052020000018
หอมละมุนลอนดรี้ OB024127037TH ไปรษณีย์ไทย May 27, 2020 052020000017
รัตนาภรณ์ ศรีวิชัย EI957262025TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 25, 2020 052020000015
อรุณ บูรณะนิติกุล EI957252964TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 22, 2020 052020000012
เสงี่ยม จันไทย EI957237370TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 21, 2020 052020000014
บริษัท บุญอนันต์ซัพพลาย จำกัด EI957237383TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 21, 2020 052020000011
น.ส.พิริยา จารุดุล EI957206412TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 14, 2020 052020000010
พลวิวรรธน์​ หวานตะเหล็บ EI957206409TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 14, 2020 052020000009
เบญจมาศ กิตติกสานต์ EI957206426TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 14, 2020 052020000008
เบญจมาศ กิตติกสานต์ EI957206426TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 14, 2020 052020000008
น.ส.พิริยา จารุดุล EI938037398TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 12, 2020 052020000007
สุพรัตน์ พรมนอก RU924368046TH ไปรษณีย์ไทย May 12, 2020 052020000006
บริษัท บุญอนันต์ซัพพลาย จำกัด EI938037384TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 12, 2020 052020000005
Natthawut Wongsalee EI938037367TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 12, 2020 052020000004
จักรี สีเมฆ EI859177234TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 05, 2020 052020000003
ปรีชา เงินดี EI859177225TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 05, 2020 052020000002
วีระชัย หุดากร OB024117145TH ไปรษณีย์ไทย May 05, 2020 052020000001
อัญชลีพร ย่าพรหม EI859174082TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 29, 2020 042020000012
ศิวาวุธ อิสลาม EI859158133TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 28, 2020 042020000011
นางสาวณิฌา เฌอมาชลมารค EI859153290TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 24, 2020 042020000010
สุรีย์รัตน์ ศิริสุข EI859139103TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 22, 2020 042020000009
ชยาพลศ์ ธูปหอม EI820185521TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 15, 2020 042020000008
ปิยะ นันทมานพ EI859110855TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 13, 2020 042020000006
ชาย รังสิยากูล EI859100473TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 09, 2020 042020000004
ดาราวรรณ แซ่เลา EI768447011TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 03, 2020 042020000001
คุณธันยาภรณ์ ถาวร EI768458460TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 01, 2020 032020000008
อนรรฆวี โตสงเคราะห์ EI768456075 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 31, 2020 032020000007
ศิริลักษณ์ โพธิพันธ์ EI698561525TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 28, 2020 032020000006
โทนี่ EI698561511TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 28, 2020 032020000005
ณิชกานต์ มีลุน EI694494649TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2020 032020000004
คเชนธ์ ศรีไสยเพชร EI702557158TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 06, 2020 032020000002
อมรฤทธิ์ มารังค์ EI629520278TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 29, 2020 012020000005
ชื่อลูกค้า : รุ่งโรจน์ อิทธิกิตติกุล
Tracking number : ED379012156TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000001
ชื่อลูกค้า : อมรรัตน์ คงสมจิตต์
Tracking number : ED310280590TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000002
ชื่อลูกค้า : ณฐมน สุภาพ
Tracking number : OB024163808TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000004
ชื่อลูกค้า : ทรวง คุปติวิทยากุล
Tracking number : OB024163326TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000003
ชื่อลูกค้า : อมิตา คุณประเสริฐกุล
Tracking number : OB024163017TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000001
ชื่อลูกค้า : ณฤทธิ์ กิจจาวรโชติ
Tracking number : ED310202425TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000005
ชื่อลูกค้า : จิรายุวัฒน์ วิริยไกรกุล
Tracking number : ED225374168TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000004
ชื่อลูกค้า : ณัฐพนธ์ อุดมธรรมกูล
Tracking number : ED225333035TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000001
ชื่อลูกค้า : ศิริวรรณการไฟฟ้า
Tracking number : ED142764157TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000007
ชื่อลูกค้า : นิพล แต้มคงคา
Tracking number : ED142728130TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000006
ชื่อลูกค้า : ศราวุธ วศินสุคนธ์
Tracking number : ED142726304TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000003
ชื่อลูกค้า : วรรณนภา จ๋อยทอง
Tracking number : RP859145112TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000002
ชื่อลูกค้า : ธนากร วีรเมธางกูร
Tracking number : ED060494507TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000012
ชื่อลูกค้า : ชมพู่
Tracking number : ED060494498TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000011
ชื่อลูกค้า : อนุพงศ์ คงจร
Tracking number : ED119214473TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000008
ชื่อลูกค้า : มณฑล ยศสมศักดิ์
Tracking number : RP818268704TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000005
ชื่อลูกค้า : อนันตพงษ์ จูแย้ม
Tracking number : OB024135342TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000020
ชื่อลูกค้า : เอกวัสส์ พงษ์นริศร
Tracking number : OB024146464TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000019
ชื่อลูกค้า : อาทิมา วงค์บุตรศรี
Tracking number : OB024146478TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000018
ชื่อลูกค้า : หอมละมุนลอนดรี้
Tracking number : OB024127037TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000017
ชื่อลูกค้า : รัตนาภรณ์ ศรีวิชัย
Tracking number : EI957262025TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000015
ชื่อลูกค้า : อรุณ บูรณะนิติกุล
Tracking number : EI957252964TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000012
ชื่อลูกค้า : เสงี่ยม จันไทย
Tracking number : EI957237370TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000014
ชื่อลูกค้า : บริษัท บุญอนันต์ซัพพลาย จำกัด
Tracking number : EI957237383TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000011
ชื่อลูกค้า : น.ส.พิริยา จารุดุล
Tracking number : EI957206412TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000010
ชื่อลูกค้า : พลวิวรรธน์​ หวานตะเหล็บ
Tracking number : EI957206409TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000009
ชื่อลูกค้า : เบญจมาศ กิตติกสานต์
Tracking number : EI957206426TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000008
ชื่อลูกค้า : เบญจมาศ กิตติกสานต์
Tracking number : EI957206426TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000008
ชื่อลูกค้า : น.ส.พิริยา จารุดุล
Tracking number : EI938037398TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000007
ชื่อลูกค้า : สุพรัตน์ พรมนอก
Tracking number : RU924368046TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000006
ชื่อลูกค้า : บริษัท บุญอนันต์ซัพพลาย จำกัด
Tracking number : EI938037384TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000005
ชื่อลูกค้า : Natthawut Wongsalee
Tracking number : EI938037367TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000004
ชื่อลูกค้า : จักรี สีเมฆ
Tracking number : EI859177234TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000003
ชื่อลูกค้า : ปรีชา เงินดี
Tracking number : EI859177225TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000002
ชื่อลูกค้า : วีระชัย หุดากร
Tracking number : OB024117145TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000001
ชื่อลูกค้า : อัญชลีพร ย่าพรหม
Tracking number : EI859174082TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000012
ชื่อลูกค้า : ศิวาวุธ อิสลาม
Tracking number : EI859158133TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000011
ชื่อลูกค้า : นางสาวณิฌา เฌอมาชลมารค
Tracking number : EI859153290TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000010
ชื่อลูกค้า : สุรีย์รัตน์ ศิริสุข
Tracking number : EI859139103TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000009
ชื่อลูกค้า : ชยาพลศ์ ธูปหอม
Tracking number : EI820185521TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000008
ชื่อลูกค้า : ปิยะ นันทมานพ
Tracking number : EI859110855TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000006
ชื่อลูกค้า : ชาย รังสิยากูล
Tracking number : EI859100473TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000004
ชื่อลูกค้า : ดาราวรรณ แซ่เลา
Tracking number : EI768447011TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000001
ชื่อลูกค้า : คุณธันยาภรณ์ ถาวร
Tracking number : EI768458460TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000008
ชื่อลูกค้า : อนรรฆวี โตสงเคราะห์
Tracking number : EI768456075
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000007
ชื่อลูกค้า : ศิริลักษณ์ โพธิพันธ์
Tracking number : EI698561525TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000006
ชื่อลูกค้า : โทนี่
Tracking number : EI698561511TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000005
ชื่อลูกค้า : ณิชกานต์ มีลุน
Tracking number : EI694494649TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000004
ชื่อลูกค้า : คเชนธ์ ศรีไสยเพชร
Tracking number : EI702557158TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000002
ชื่อลูกค้า : อมรฤทธิ์ มารังค์
Tracking number : EI629520278TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000005
Powered by MakeWebEasy.com